Filipino >>
Paggawa ng Paint Brush mula sa buhok
(by Amangpintor  5/11/2016)


Gumupit ng kapirasong lata mula sa pinaggamitang lata ng soft-drink o kahit na anong lata na madaling gupitin at ihubog.

Kumuha ng kapirasong kahoy (maaaring gumamit ng barbecue Stick) na may sukat na 8 pulgada (8 inches) o depende sa inyong kagustuhan.

Gumupit ng unat o diritsong buhok na may haba na dalawang pulgada (2 inches).
Balutin ang puno ng buhok ng ginupit na lata at ipitin ito ng mahigpit. Muling balutin ito ng ginupit na lata kasama ng kapirasong kahoy.
Gupitan ang dulo ng buhok ayon sa gusto ninyong tulis, hugis o lapad ng brush na buhok.

-------------------------------------
Maikling Kasaysayan:

Ang brush na mula sa buhok na ito ay nagsimulang gamitin ni Elito “Amangpintor” Circa noong pitong taong gulang pa lamang siya (1977). Dala ng kahirapan at kalayuan ng bayan ng Pantabangan mula sa lungsod ng Cabanatuan, hindi pa siya noon nakakita ng commercial brush at ilang magagandang pintura. Ang mga hibla ng buhok niya noon ay naiiwan sa ilang drawing at mga pinta niya noon. At ngayon nagkaidad na siya tinaglay na rin niya ang paggamit ng buhok sa kanyang pagpipinta kasama ang kanyang dugo bilang masasabing istilo.

Ang paggamit niya ng dugo sa pagpipinta noong bata pa siya ay bahagi ng kaniyang pagtuklas at pagsasaliksik kasama ng mga katas mula sa puno, gulay at prutas tulad ng kamatis, duhat, toyo sa pagkain at iba pang katas na makukuha lamang sa paligid.

Dahil dito kinilala siya bilang Katutubong Pintor (Folk Artist) at kauna-unahan sa buong mundo na gumamit ng “Buhok at Dugo” at ilang likas na pintura sa pagpipinta at tinaguriang ama ng “Kakaibang Kagamitang Pansining” (Indigenous Material for Art) sa pagpipinta. Ang pagsusulong ng paggamit ng mga nito upang mabawasan ng pag-init ng muna ay tinatawag niyang Indigenouism Art.See more News


SAMAHANG MAKASINING(Artist Club), INC.
San Jose City, Nueva Ecija, Philippines
my email: amangpintor@yahoo.com
webiste: http://www.makasining.org

Locations of visitors to this page