Filipino >>
Kahalagahan ng wika - Short Film
(by Amangpintor  8/29/2010)

isang batang mahirap na namumulot ng papel, bakal at plastic na may dalang sako na pinaglalagyan.

Pagnakakapulot ng librong gulagulanit o luma, uupo muna sa isang tabi at babasahin ito, samatanang makikita dumadaan ang ibang mga batang naka-uniform na pumapasok sa paaralan.See more Articles


SAMAHANG MAKASINING(Artist Club), INC.
San Jose City, Nueva Ecija, Philippines
my email: amangpintor@yahoo.com
webiste: http://www.makasining.org

Locations of visitors to this page