Filipino >>
Laro ng Lahi

Si amangpintor bilang board chairman ng Samahang Makasining(Artist Club), Inc. ay isa sa nagpasikat ng katawagang Laro ng Lahi na dating itong tinatawag na Lahong Pilipino. Ngayon ang katawagang ito madalas nang maririnig sa mga ibang grupo at institusyon o sa mga lokal na gobyerno. Nagbunga ang samasamang ideya ng samahan na buhayin ang mga katutubong laro ng pinlipino "Indigenous games" at ipakilala ito bilang pangunahing sport ng mga kabataan o kahit ng mga matatanda.

Isa sa kinikilala nagtataguyod rin nito sa larangan ng pagpipinta ay si Eladio Avellanoza o kilala bilang si "eliment". Matatagpuan ang kanyang mga pinta sa http://www.eliment.acpfi.net tubong Bongabon Nueva Ecija.


SAMAHANG MAKASINING(Artist Club), INC.
San Jose City, Nueva Ecija, Philippines
my email: amangpintor@yahoo.com
webiste: http://www.makasining.org

Locations of visitors to this page