Filipino >>
PAANO KA NAGSIMULA SA PAGIGING DIBUHISTA

Kalimitang tanong tuwing ako ay nagbibigay ng lecture;

Nag-aral ka ba ng fine arts?

Paano ka natutong magpinta?

Anong idad ka nang nagsimulang magpinta?

May dibuhista ba sa inyong pamilya o kamag-anak?

Sino ang nagturo sa iyo na magdrowing?

Paano mo natutustusan ang iyong mga pangangailan sa pagpipinta?

Paano mo napangalagaan ang hilig mo sa sining?

Bakit ka gumagamit ng dugo at buhok mo na material sa pagpipinta?

Bakit imahen ni Minggan ang laging inilalagay mo sa lahat ng pinta mo?

Bakit kasaysayan at kultura ng Pantabangan ang lagi mong batayan at subject sa mga obra mo?

Pagpipinta lang ba ang iyong maaaring gawin?

Ano ba ang mga pangarap mo bilang alagad ng sining?

Magkano mo ibinibenta ang iyong mga obrang sining?

(sasagutin ko yan later)


SAMAHANG MAKASINING(Artist Club), INC.
San Jose City, Nueva Ecija, Philippines
my email: amangpintor@yahoo.com
webiste: http://www.makasining.org

Locations of visitors to this page