Filipino >>
AWIT NG AKING KALULUWA
Kataga ni Elito V. Circa at himig ni Nelson Buisel

Intro:

I

Himig ay amaít ina ng mga kataga
Himig, gumagabay tungo sa makabulíhang pamilya
Awit tulad ng isang pamilayang may layuning tumulong
Upang mabuo ang tunay na bansang may kultura at sining.

II

Awit ay anito ng sining at kultura
Awit, Gumagabay tungo sa maayos nating la-hi
Dahil sining ay ispiritu ng bawat lahing tumubo sa lupa
Dahil kultura ay kaluluwa ng lahing nagkaugat sa lupa

Chorus:

Himig at kataga kapangyarihan ng kalikasan
Pumasok ka sa tainga at gumagapang sa kaugat-ugatan
Tunguhin ang utak at puso ng sintang minamahal
Signal ng awit palakasin mo mekanismo ng dugo ng sintang mahal
Yanigin at lipulin kaaway sa katawan ng giliw na mahal.

Refrain:

Awit ng kaluluwa kong mangingibig
Ang tanging alam na mabisang paraan
Upang mabilis na maiparating
Kawagasan ng aking pag-ibig
Sa iyo mutyang lahi kong tinatangiSAMAHANG MAKASINING(Artist Club), INC.
San Jose City, Nueva Ecija, Philippines
my email: amangpintor@yahoo.com
webiste: http://www.makasining.org

Locations of visitors to this page